Kontra-C (ISSN 1459-7527) on Suomen kontrabassoklubin jäsenlehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lehden julkaisu alkoi vuonna 1982 nimellä Basisti (ISSN 0780-5519). Nimi vaihtui vuoden 1996 alussa.

Päätoimittaja: Kontrabassoklubin hallitus
Taitto/Paino/Jakelu: Painosalama Oy

Lehden 4/2019 materiaalit pyydetään jättämään osoitteeseen kontra-c@kontrabassoklubi.fi dd.mm.2019 mennessä.